DDC - najbardziej zaufaną marką testów DNA

mobile    location:

  1. Badanie ojcostwa „dla spokoju ducha” - bezpłatny zestaw
  2. Badanie ojcostwa dla celów sądowych
  3. Prenatalne ustalanie ojcostwa
  4. Badanie pokrewieństwa
  5. Test dla celów imigracyjnych
  6. Pokrewieństwo między rodzeństwemAkredytacje laboratorium

DNA Diagnostics Center dostarcza swoim klientom najwyższej jakości usług w zakresie testów DNA, jakie są dostępne na rynku. Oto lista akredytacji i certyfikatów, które laboratorium DDC uzyskało:

Certyfikat ISO/IEC 17025. ACLASS to międzynarodowa organizacja akredytacyjna. Wyniki jej kontroli akceptowane są przez ILAC, APLAC oraz IAAC na mocy ustaleń o wielostronnym uznawaniu standardów (Multilateral Recognition Arrangements). Międzynarodowym standardem dla ustalenia technicznych kompetencji laboratoriów jest ISO/IEC 17025. ISO/IEC 17025 obejmuje wszystkie aspekty działania laboratorium, od przygotowania próbek, przez biegłość w przeprowadzaniu testów aż po prowadzenie dokumentacji i raportów.

AABB. Program akredytacji testów na ustalenie pokrewieństwa przygotowany przez AABB (AABB’s Relationship Testing Accreditation) ustanawia międzynarodowe standardy dla laboratoriów przeprowadzających testy DNA na ustalenie ojcostwa. Program ten wyznacza i promuje najwyższą jakość badań i opieki medycznej zapewnianej pacjentom w procesie ustalania ojcostwa, macierzyństwa i pokrewieństwa. Większość sądów i instytucji wymaga, by badania DNA były wykonywane wyłącznie przez laboratoria z akredytacją AABB. DDC otrzymało pierwszą akredytację AABB w 1996 roku. W ostatnich czterech przeprowadzonych przez AABB procesach weryfikacyjnych, w których sprawdzana jest jakość działania danego laboratorium, oddziały DDC uzyskały bardzo dobry wynik – AABB nie stwierdziło żadnych niezgodności z wymogami. Jest to z pewnością efekt usilnych starań DDC, mających na celu zapewnienie najwyższej jakości usług.

ASCLD/LAB – Amerykańskie Towarzystwo Kierowników Laboratoriów Kryminalistycznych/Rada Akredytacji Laboratoryjnych (ang. The American Society of Crime Laboratory Directors/Laboratory Accreditation Board) ustanawia najbardziej rygorystyczne zasady akredytacyjne dla sądowych laboratoriów ekspertyzy DNA. DDC może być dumne z otrzymania akredytacji już przy pierwszej kontroli, co niezawodnie świadczy o naszych wysiłkach zmierzających ku zapewnieniu doskonałej jakości.

College of American Pathologists (CAP). Program Akredytacji Laboratoriów CAP (the CAP Laboratory Accreditation Program) uznawany jest przez rząd federalny za równie lub nawet bardziej rygorystyczny niż państwowe programy kontroli laboratoriów. DDC uzyskało doskonały wynik w kontroli CAP, sprawdzającej zarówno podstawowe czynności laboratoryjne, jak i jakość usług z dziedziny diagnostyki molekularnej.

Akredytacja CAP wymaga również, by laboratoria uczestniczyły w Programie Sprawdzania Jakości (Proficiency Testing Program), w ramach którego CAP przesyła do laboratoriów próbki DNA i ocenia wyniki badań przeprowadzonych w poszczególnych zakładach. Wiele laboratoriów przystępuje do tego programu, lecz nie uzyskuje akredytacji, która w tym przypadku wymaga niezwykle rygorystycznej, przeprowadzanej na miejscu kontroli laboratoryjnej. DDC należy do nielicznych, którym udało się uzyskać doskonałe oceny zarówno w programie sprawdzania jakości, jak i w kontroli laboratoryjnej.

NYSDOH – Departament Zdrowia Stanu Nowy York. Certyfikat NYSDOH uprawnia laboratoria do przeprowadzania badań DNA w sprawach pochodzących ze stanu Nowy Jork. NYSDOH poddaje rygorystycznej kontroli wszystkie procedury, również te przeprowadzane poza samym laboratorium, tj. kontrola pochodzenia produktów czy skierowania pacjentów. DDC jest jednym z nielicznych laboratoriów, które posiadają zarówno akredytację AABB, jak i prestiżowy certyfikat NYSDOH, będące efektem doskonałych ocen w ostatnich czterech kontrolach.

CLIA – Akredytacja CLIA wydawana przez amerykańskie Ministerstwo Zdrowia zapewnia terminowość, dokładność i prawidłowość wykonywanych badań. DDC otrzymuje akredytacje CLIA od ponad 8 lat.

 

Objaśnienie testów na ojcostwo   |    Testy DNA   |    Pytania   |    O nas   |    Kontakt   |    Strona główna