DDC - najbardziej zaufaną marką testów DNA

mobile    location:

  1. Badanie ojcostwa „dla spokoju ducha” - bezpłatny zestaw
  2. Badanie ojcostwa dla celów sądowych
  3. Prenatalne ustalanie ojcostwa
  4. Badanie pokrewieństwa
  5. Test dla celów imigracyjnych
  6. Pokrewieństwo między rodzeństwemKalkulator grupy krwi DDC

Jakkolwiek kalkulator grupy krwi pomaga ustalić pewne prawdopodobieństwo ojcostwa, nie jest on w pełni miarodajny, a więc nie może być stosowany jako dowód w sprawie. Kwestię ojcostwa ostatecznie rozstrzygnąć można wyłącznie za pomocą testu DNA. Dowiedz się więcej o testach na ojcostwo odwiedzając nasze strony: Test sądowy na ojcostwo i Test na ojcostwo „dla spokoju ducha”

Kalkulator grupy krwi DDC stosowany jest dla ustalenia:

  1. potencjalnej grupy krwi dziecka, gdy znane są grupy krwi obu rodziców (tabela pierwsza)
  2. The possible ABO blood types of the father if the blood types of the mother and the child are knownpotencjalnej grupy krwi ojca, gdy znane są grupy krwi matki i dziecka (tabela druga).

ABO blood type calculator

Podział AB0 na grupy krwi jest dość skomplikowany głównie dlatego, że antygen typu 0 jest maskowany przez obecność antygenów A- lub B-. Poniższa tabela pokazuje genotypy składające się na konkretne grupy krwi.

Genotype (DNA) Grupa krwi
A0 lub AA A
AB AB
BO lub BB B
OO O

Dla przykładu, rodzice posiadający grupę 0 mogą mieć potomstwo wyłącznie o tej samej grupie. Dziecko rodziców posiadających grupę A będzie należeć do grupy A lub 0, a rodziców z grupą B, analogicznie, do grupy B lub 0. Gdy jeden z rodziców posiada grupę A, a drugi grupę B, ich dziecko może należeć do każdej z możliwych grup. Rodzice o grupach krwi A oraz AB mogą począć dziecko z grupą A, B bądź AB, natomiast dzieci rodziców o grupach A oraz 0 urodzą się z grupą A bądź 0.

Grupy Rh+ oraz Rh-

Układ Rh (+/-) dziedziczony jest niezależnie od układu AB0. Podobnie jak antygen 0 maskuje inne antygeny, cecha Rh+ maskuje cechę Rh- genotypu. Toteż osoba posiadająca grupę Rh+ może nosić gen Rh- (patrz: tabela poniżej). Co więcej, rodzice należący do grupy Rh+ mogą posiadać potomstwo z grupą Rh-.

Genotyp (DNA) Grupa krwi
(+, -) or (+, +) Rh +
(-, -) Rh -

Kalkulator grupy krwi jest jedną z bezpłatnych usług oferowanych przez DNA Diagnostics Centre. Jednakże, aby uzyskać 100% pewności , zalecamy:

  1. zamówić bezpłatny zestaw testowy na ojcostwo , lub

  2. kupić test sądowy na ojcostwo

 

 

Objaśnienie testów na ojcostwo   |    Testy DNA   |    Pytania   |    O nas   |    Kontakt   |    Strona główna