DDC - najbardziej zaufaną marką testów DNA

mobile    location:

 1. Badanie ojcostwa „dla spokoju ducha” - bezpłatny zestaw
 2. Badanie ojcostwa dla celów sądowych
 3. Prenatalne ustalanie ojcostwa
 4. Badanie pokrewieństwa
 5. Test dla celów imigracyjnych
 6. Pokrewieństwo między rodzeństwemInformacje o firmie

DNA Diagnostics Center jest wiodącą firmą na rynku badań DNA. Swoje działania koncentrujemy na rozwoju i promocji innowacyjnych produktów i usług związanych z testami genetycznymi.

Nasze koncesjonowane laboratoria korzystają z najnowszych osiągnięć technologii, by zapewnić dokładność, niezawodność i uczciwość podczas każdego indywidualnego badania.

Nasze laboratorium posiada międzynarodowe certyfikaty wydane przez ACLASS (ISO/IEC 17025) i ASCLD/LAB oraz certyfikat Amerykańskiego Stowarzyszenia Banków Krwi (American Association of Blood Banks).

Nasza organizacja oraz tworzący ją ludzie przestrzegają surowych zasad etyki zawodowej, a także zobligowani są do postępowania zgodnego z naszym wewnętrznym Kodeksem Postępowania i Etyki.

Zapewniamy doradztwo i wsparcie naszych ekspertów we wszystkich zagadnieniach związanych z testami DNA, między innymi podczas ustalania ojcostwa, macierzyństwa, pokrewieństwa, pochodzenia etnicznego oraz badań diagnostycznych. Świadczymy usługi w zakresie przechowywania DNA, ustalania profili genetycznych i konsultacji w dziedzinie medycyny sądowej.

Oferujemy także zaawansowane testy wykorzystywane przez prawników i przedsiębiorców, w tym badania włosów na obecność narkotyków czy testy stwierdzające nadużywanie alkoholu bądź odurzanie się rozpuszczalnikami.

Posiadamy rozległą bazę stale współpracujących z nami klientów instytucjonalnych, na rzecz których świadczymy kompleksowo bardzo szeroki zakres usług, włączając w to organizację pobierania próbek czy pomoc w interpretacji wyników.

W ostatnim czasie uruchomiliśmy program Ciągłego Rozwoju Zawodowego skierowany do przedstawicieli branży prawniczej, który zyskał poparcie stowarzyszenia prawników.

DNA Diagnostics Center współpracuje z firmami zajmującymi się prawem rodzinnym i imigracyjnym, placówkami medycznymi, władzami lokalnymi, prywatnymi przedsiębiorstwami oraz bezpośrednimi konsumentami.

Do naszej rosnącej grupy klientów należą:

 • władze lokalne
 • klienci instytucjonalni
 • placówki opieki zdrowotnej
 • notariusze i prawnicy
 • lekarze
 • doradcy imigracyjni
 • służby socjalne
 • konsumenci

Z usług naszego laboratorium korzystały także media, między innymi: BBC TV News, BBC Radio, ITN, SKY, Discovery Health, The Observer, Time Out, News of the World, Daily Express oraz The Guardian.


 

Objaśnienie testów na ojcostwo   |    Testy DNA   |    Pytania   |    O nas   |    Kontakt   |    Strona główna